انواع انتقال قدرت در خودرو ها FWD-RWD-4WD-AWD

  • FWD)Front Wheel Drive) :

در این سیستم تمام توان موتور به چرخ های جلو منتقل می شوند، در این سیستم گیربکس و جعبه فرمان و محور های انتقال قدرت در جلوی خودرو قرار می گیرند، در نتیجه فضای کمتری از کابین اشغال می شود، اما فضای کلی برای جادادن این سیستم ها کاهش می یابد.

  • RWD) Rear Wheel Drive):

در این خودرو ها نیرو با میل گاردانی که از گیربکس خارج می شود با واسطه دیفرانسیل به جرخ های عقب منتقل می شود.

موتور بصورت موازی با محور طولی خودرو قرار گرفته و گاردان مستقیم به دیفرانسیل عقب وصل شده است.

  • AWD) All Wheel Drive & (4WD) 4 Wheel Drive):

در این دو سیستم قدرت می تواند به هر ۴ چرخ خودرو منتقل شود.

در سیستم ۴wd که قدیمی تر است، قدرت موتور با استفاده از دو جعبه دنده و دو دیفرانسیل به چرخ ها منتقل می شود، در حالت عادی و رانندگی در شهر و اتوبان موتور چرخ های عقب را می چرخاند، در صورت نیاز و در شرایط ناهموار جاده راننده با درگیر کردن جعبه دنده دوم می تواند قدرت را به هر ۴ چرخ منتقل کند. این سیستم در suv های بزرگ با نیاز به قابلیت آفرود زیاد استفاده می شود.

برخلاف سیستم ۴wd که تماما مکانیکی است، سیستم awd از سه دیفرانسیل الکترونیکی برای کنترل متغیر قدرت وارده به محور جلو و عقب استفاده می کند.  دیفرانسیل مرکزی در این سیستم انتقال گشتاور به محور های عقب و جلو را تعیین می کند و دیفرانسیل هر محور قدرت انتقالی به هر جرخ را معین می سازد.

افکار خود را به اشتراک گذارید

Translate »