تگ / ترمز خودروهای لوکس

    درحال بارگذاری مطالب...
  • ترمز ABS

    پردازنده مرکزی خودرو با کمک سنسورهای موجود در هر چرخ، سرعت دوران چرخ‌ها را در حالت ترمزگیری بررسی می‌کند. در صورتی که سرعت دوران یکی از چرخ‌ها نسبت به سایر چرخ‌ها متفاوت…

Translate »